Jongeren Op Gezond Gewicht Venlo

Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving, dat is wat we willen. JOGG-Venlo is een beweging waarbij iedereen in de stad, dorp en wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas om te zetten in een daling. Iedereen kan daarin een steentje bijdragen. JOGG-Venlo bestaat daarom uit alle lokale samenwerkende publieke partners zoals: scholen, kinderopvang, sportverenigingen, dorps- en wijkraden, maar ook private partners kunnen inbreng hebben in de aanpak. Samen met onze strategische adviesgroep en JOGG Nederland hebben we voor bedrijven en instellingen in de regio Venlo een visie ontwikkeld die we gezamenlijk willen uitdragen.Partners en supporters

Jongeren op gezond gewicht is een beweging. Een beweging wordt pas een succes als iedereen op zijn of haar manier, hoe groot of klein dan ook, meedoet. Ons uitgangspunt is dat we alleen samen met publieke, private en maatschappelijke krachten in de samenleving een gezond aanbod en een gezonde omgeving kunnen creëren.

Jongeren Op Gezond Gewicht Venlo werkt op dit moment aan een format dat onderscheid maakt ten aanzien van de inbreng van partners of supporters. Dit format zal invulling gaan geven aan ieders bijdrage binnen de aanpak in Venlo.Nieuws

Maak kennis met Nadya Abou Salman

05-07-2019
We stellen je graag voor aan Nadya Abou Salman! In samenwerking met Basisschool de Mikado is de Syrische Nadya met veel succes sport- en beweegactiviteiten aan het organiseren voor kinderen in de wijk Vastenavondkamp. De kinderen zijn voornamelijk van niet-westerse afkomst waarvoor sport en bewegen niet vanzelfsprekend is. De kracht van Nadya zit niet alleen in haar expertise van sport, maar ook omdat ze een brug kan slaan naar ouders en kinderen die voor ons moeilijk te bereiken zijn. Het initiatief ‘Delen in Meedoen’ won zelfs de Doctor Poelsprijs aanmoedigingsprijs 2019. Lees hier meer over Nadya.

Lees meer

Pilot Healthy Heroes in Venlo van start!

27-06-2019
In de laatste weken van dit schooljaar draait in Venlo de pilot Healthy Heroes. Op Voortgezet Speciaal Onderwijs de Impuls (vallend onder Onderwijsgroep Buitengewoon) in Tegelen leren de leerlingen door middel van interactieve lesmethodes, gastlessen en kooklessen op een speelse wijze meer over een gezonde leefstijl. Op initiatief van Iedereen kan Sporten Noord-Limburg en JOGG Venlo is Special Heroes gestart met het nieuwe programma in Venlo. Hiermee creëren we bewustwording van een gezonde leefstijl en gezonde voeding bij de leerlingen en streven we uiteindelijk naar een gezondheidsverbetering.

Lees meer

Voedselbos als Velden stimulatie voor een gezond eetpatroon

14-06-2019
Voedselbossen, je hoort er steeds vaker over. De gemeente Venlo kent er inmiddels ook al een aantal. Maar wat is een voedselbos nou precies?

Lees meer