Jongeren Op Gezond Gewicht Venlo

Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving, dat is wat we willen. JOGG-Venlo is een beweging waarbij iedereen in de stad, dorp en wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas om te zetten in een daling. Iedereen kan daarin een steentje bijdragen. JOGG-Venlo bestaat daarom uit alle lokale samenwerkende publieke partners zoals: scholen, kinderopvang, sportverenigingen, dorps- en wijkraden, maar ook private partners kunnen inbreng hebben in de aanpak. Samen met onze strategische adviesgroep en JOGG Nederland hebben we voor bedrijven en instellingen in de regio Venlo een visie ontwikkeld die we gezamenlijk willen uitdragen.Partners en supporters

Jongeren op gezond gewicht is een beweging. Een beweging wordt pas een succes als iedereen op zijn of haar manier, hoe groot of klein dan ook, meedoet. Ons uitgangspunt is dat we alleen samen met publieke, private en maatschappelijke krachten in de samenleving een gezond aanbod en een gezonde omgeving kunnen creëren.

Jongeren Op Gezond Gewicht Venlo werkt op dit moment aan een format dat onderscheid maakt ten aanzien van de inbreng van partners of supporters. Dit format zal invulling gaan geven aan ieders bijdrage binnen de aanpak in Venlo.Nieuws

‘Energiedrankjes alleen voor 18-plussers’

16-01-2018
Kinderartsen pleiten voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren onder de 18 jaar. De pepdrank schaadt de gezondheid.

Lees meer

Nulmeting Venlo: hoe staat het met de kinderen in Venlo?

06-12-2017
Begin 2016 liet JOGG Venlo een onderzoek doen in de gemeente Venlo. Hoeveel tv kijken de Venlose kinderen? Hoeveel kinderen met overgewicht zijn er? Lees het hier!

Lees meer

Club Fit: Bewegingsprogramma voor kinderen met een verminderde motoriek of overgewicht

06-12-2017
Bij kinderen met een verminderde motoriek blijkt vaak dat zij sport en bewegen minder leuk (gaan) vinden. Om deze kinderen in een vroeg stadium te ondersteunen en plezier te laten beleven aan sport en bewegen, heeft de gemeente Venlo in samenwerking met Jongeren Op Gezond Gewicht en Iedereen Kan Sporten Club ‘Fit’ opgestart. Club Fit is een sportprogramma speciaal ontwikkeld voor kinderen die niet zo goed in de gewone gymles mee kunnen komen met de andere kinderen.

Lees meer