Jongeren Op Gezond Gewicht Venlo

Een gezonde jeugd in een gezonde omgeving, dat is wat we willen. JOGG-Venlo is een beweging waarbij iedereen in de stad, dorp en wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas om te zetten in een daling. Iedereen kan daarin een steentje bijdragen. JOGG-Venlo bestaat daarom uit alle lokale samenwerkende publieke partners zoals: scholen, kinderopvang, sportverenigingen, dorps- en wijkraden, maar ook private partners kunnen inbreng hebben in de aanpak. Samen met onze strategische adviesgroep en JOGG Nederland hebben we voor bedrijven en instellingen in de regio Venlo een visie ontwikkeld die we gezamenlijk willen uitdragen.Partners en supporters

Jongeren op gezond gewicht is een beweging. Een beweging wordt pas een succes als iedereen op zijn of haar manier, hoe groot of klein dan ook, meedoet. Ons uitgangspunt is dat we alleen samen met publieke, private en maatschappelijke krachten in de samenleving een gezond aanbod en een gezonde omgeving kunnen creëren.

Jongeren Op Gezond Gewicht Venlo werkt op dit moment aan een format dat onderscheid maakt ten aanzien van de inbreng van partners of supporters. Dit format zal invulling gaan geven aan ieders bijdrage binnen de aanpak in Venlo.Nieuws

Beweegmaatjes: Fontysstudenten zetten zich in voor gezondere jeugd

09-03-2018
Binnen de gemeente Venlo lopen meerdere studenten van Fontys Sporthogeschool stage binnen JOGG. Als beweegmaatjes bieden ze kwalitatief hoogwaardige en duurzame begeleiding tijdens beweging en leefstijlverandering van diverse doelgroepen. Dit doen ze onder gezamenlijke begeleiding vanuit Venlo en de opleiding Sportkunde. Sinds een aantal weken werken Sanne Kuijsten en Robin Hutjens als beweegmaatjes samen met een aantal jongeren.

Lees meer

Leefstijl veranderen is maatwerk: samenwerking met BOEI-Limburg

09-03-2018
Eén van de partners van Jongeren op Gezond Gewicht Venlo is BOEI-Limburg. De professionals van deze organisatie onderzoeken, behandelen en begeleiden kinderen en jongeren. Tevens biedt BOEI-Limburg ondersteuning en begeleiding aan ouders, gezinnen en scholen. Iedere professional heeft haar afzonderlijke kennis, vaardigheden, kwaliteiten en talenten. Een van deze professionals is Jos Extra, Gz-psycholoog/orthopedagoog-generalist.

Lees meer

VVV-Venlo en JOGG: Samen sta je sterker

07-03-2018
Een belangrijke partner van Jongeren op Gezond Gewicht is VVV-Venlo. VVV-Venlo geeft invulling aan de maatschappelijke behoeften in de regio Limburg Noord en heeft twee ambities: iedereen doet mee en gezonde en leefbare wijken. Binnen deze ambities faciliteert en/of coördineert VVV activiteiten die onder de pijlers sociale cohesie, (re)integratie, talentontwikkeling en gezondheid vallen. Vooral op de laatste pijler een goede match met JOGG Venlo!

Lees meer