Club Fit: Bewegingsprogramma voor kinderen met een verminderde motoriek of overgewicht

Publicatiedatum: 6-12-2017Bij kinderen met een verminderde motoriek blijkt vaak dat zij sport en bewegen minder leuk (gaan) vinden. Om deze kinderen in een vroeg stadium te ondersteunen en plezier te laten beleven aan sport en bewegen, heeft de gemeente Venlo in samenwerking met Jongeren Op Gezond Gewicht en Iedereen Kan Sporten Club ‘Fit’ opgestart. Club Fit is een sportprogramma speciaal ontwikkeld voor kinderen die niet zo goed in de gewone gymles mee kunnen komen met de andere kinderen.

 

Doelstelling

De doelstelling van Club ‘FIT’ is het bevorderen van de sportdeelname van kinderen vanaf 6 jaar met een verminderde motoriek, overgewicht en/of een vorm van autisme (of aanverwante stoornis). Tevens kinderen meer plezier laten krijgen in het bewegen en achterstanden die ze ervaren of hebben terug te dringen.

 

Doelgroep

Zoals in de doelstelling al is weergegeven richt Club ‘FIT’ zich op kinderen vanaf 6 jaar, die door een verminderde motoriek (nog) niet kunnen deelnemen aan het sportaanbod van reguliere sportverenigingen of niet optimaal kunnen deelnemen aan de gymlessen op school.

 

De achterstand kenmerkt zich als volgt:

 • het kind kan niet (meer) meekomen met leeftijdsgenoten
 • de verminderde motoriek heeft zich herhaaldelijk voorgedaan
 • de verminderde motoriek neemt eerder toe dan af
 • de verminderde motoriek is lastgevend voor het kind of dreigt dit te worden
 • het kind heeft de wens/wil om de motoriek te verbeteren

 

werkwijze

De activiteiten van Club ‘FIT’ kenmerken zich, door de mogelijkheid om op eigen niveau aan sportactiviteiten te kunnen deelnemen. Eén uur per week, onder deskundige leiding in kleine groepen (maximaal 12 kinderen) is er sprake van een optimale situatie voor kinderen uit deze doelgroep.

Club ‘FIT’ kent een jaarindeling waarbij, aan de hand van een achttal bewegingsthema’s: balanceren, springen, zwaaien, mikken, tikspelen, doelspelen, bewegen op muziek en stoeispelen komen op deze manier in vaste regelmaat aan de orde. Voor elke les zijn aan de hand van bovenstaande thema’s 3 activiteiten gepland, die gedurende drie weken terugkomen. Daarnaast worden er afhankelijk van de individuele vraag en de groep aanvullende activiteiten gekozen. Aan het eind van elke periode wordt het deelnemen aan de activiteiten van Club ‘FIT’ per kind geëvalueerd. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie wordt bekeken of meer gericht kan worden begonnen met de overstap naar reguliere sport.

 

De Club Extra lessen worden in de gemeente Venlo gegeven op:

 • Maandag 16.00 tot 17.00 uur gymzaal De Nieuwe Munt aan de Lingsterhofweg 122 te Tegelen
 • Maandag 17.00 tot 18.00 uur gymzaal De Nieuwe Munt aan de Lingsterhofweg 122 te Tegelen
 • Woensdag 16.00 tot 17.00 uur gymzaal Boulevard Hazenkamp aan de Albert Verweystraat 6 te Blerick

De jaarlijkse kosten voor de Club Extra lessen bedragen € 50,- per leerling. Heeft u een kind of leerling:

 • ouder dan 6 jaar
 • die bij het deelnemen aan bewegingsactiviteiten (op school, bij sportvereniging, in vrije tijd) niet of niet meer kan meekomen met leeftijdsgenoten
 • bij wie de verminderde motoriek aanzienlijk is en eerder toeneemt dan afneemt
 • voor wie de verminderde motoriek lastgevend is of dreigt te worden
 • die de motoriek wenst te verbeteren
 • met overgewicht
 • met een vorm van autisme of een aanverwante stoornis (volgt speciaal onderwijs)

Neem dan contact op met:

 

Claudia Smeets

Combinatiefunctionaris Sport, Onderwijs & Welzijn

Team Sportontwikkeling Venlo

Email: c.smeets@venlo.nl

Tel. nr. 06-31781417