COACH: programma voor kinderen met overgewicht

Publicatiedatum: 6-11-2018

Nadine de Ruijter is Arts/onderzoeker bij Ziekenhuis VieCurie in Venlo. Hier werkt ze sinds september mee aan het project COACH, een centrum dat zich richt op de gezondheidszorg voor kinderen en jongvolwassenen met overgewicht. JOGG Venlo sprak haar over haar werk in Venlo.

Het programma COACH loopt al een tijd in Venlo onder Dokter Attie Slabber. Sinds een aantal maanden is dokter Nadine de Ruijter aangeschoven. Het programma, ontwikkeld in Maastricht omvat een geheel zorgtraject; signalering, diagnose, behandeling en nazorg. Positief te stellen doelen voor deelnemende kinderen zijn dat ze zich krachtiger voelen, meer energie hebben, levenslange gezonde gewoonten ontwikkelen, co-morbiditeit voorkomen en bestaande co-morbiditeit verbeteren.

Intensieve coaching van de deelnemende kinderen en hun ouders is belangrijk om de aanpassingen in leefstijl te bewerkstelligen. Ouders en kinderen weten vaak zelf wel welke stappen ondernomen moeten worden om ongezond gedrag gezonder te maken. Maar toepassing in de praktijk zonder begeleiding blijkt lastig. Kinderen en hun ouders worden frequent gezien op de COACH polikliniek. De frequentie van de bezoeken wordt aangepast op de behoeften van het kind en de ouders.

"De kinderen die zich nu aanmelden krijg ik onder mijn hoede,” zegt dokter de Ruijter. "Zij komen hier op de poli met hun ouders en dan gaan we het gesprek aan van wat het probleem precies is en wat we kunnen aanbieden. Als ze beslissen om mee te doen dan plan ik de opnames in. Ik volg de kinderen ook tijdens de opnames en voer ze dan ook uit met behulp van de andere hulpverleners die betrokken zijn. Daarna plan ik een multidisciplinair overleg in met alle betrokkenen en gaan we uitslagen bespreken en een plan van aanpak maken afgestemd op de behoeftes van het kind. Daarna komt het kind met ouders terug op de poli en nemen we alles door om te kijken of onze plannen in lijn liggen met de verwachtingen van het kind en de ouders.” Naast het direct begeleiden van de kinderen doet dokter de Ruijter ook nog onderzoek naar leververvetting bij kinderen met overgewicht.

Volgens dokter de Ruijter is er geen einddatum gekoppeld aan een traject met een kind. Sterker nog, het liefst blijven ze zo lang mogelijk. De kinderen worden minimaal jaarlijks onderzocht op eenzelfde manier als bij de start. Hierdoor kunnen ze duidelijk zien of er al duidelijke resultaten zijn behaald. Nieuwe aanmeldingen krijgt het programma binnen via bijvoorbeeld huisartsen, GGD en uiteraard kinderartsen die werkzaam zijn bij VieCurie.

Sinds september zijn er ongeveer 20 kinderen aangesloten bij COACH in Venlo en er komen er nog een aantal bij. Ouders staan er vaak positief voor en echte weerstand tegen het project is weinig te vinden. "Hoe de ouders en kinderen reageren op COACH is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van hoe ze hier terecht komen. Het is anders als de ouders zelf of misschien een puber aan de bel trekt en zegt dat ze er mee aan de slag willen. Ouders realiseren zich vaak ook wel dat hun kind aan de zware kant is maar weten vaak niet hoe ze aan de slag moeten en wat ze kunnen doen. Het is altijd al een moeilijk bespreekbaar punt geweest maar voor mijn gevoel is het in mijn spreekkamer juist goed bespreekbaar. Uiteraard kan het dat huisartsen meer ouders met weerstand zien, die worden dan ook niet doorverwezen. Maar de mensen die ik spreek zijn vaak heel positief en plannen meteen een vervolgafspraak in.”

Ook ziet dokter de Ruijter de samenwerking met JOGG positief in. "Ik denk dat het belangrijk is voor ons om duidelijk te krijgen wie welke rol op zich neemt. Hoe kunnen we elkaar nog meer ondersteunen en de lijntjes kort houden. Maar ook dat we bij elkaar aan de bel kunnen trekken als we ergens tegenaan lopen. Ik denk dat het goed is als we regelmatig samenzitten.”