De rol van de Combinatiefunctionaris: Anne Bijlmakers

Publicatiedatum: 20-6-2018

Anne Bijlmakers is combinatiefunctionaris binnen het onderwijs en draait sinds twee jaar projecten die onder JOGG vallen. Een combinatiefunctionaris is de brug tussen scholen en organisaties in de wijk. Anne brengt deze partijen met elkaar in contact en adviseert onder andere over bewegingsonderwijs: hoe ze kinderen op gezonde manier kan laten bewegen.

Anne is begonnen aan het CIOS en is afgestudeerd aan de sportacademie (gymleraar). In 2009 begon ze bij de gemeente Venlo als buurtsportcoach. Daarnaast gaf ze nog 3 jaar lang gymlessen op Talentencampus ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen). Tegenwoordig is ze combinatiefunctionaris, waarbij ze scholen begeleidt met sport en bewegen zowel in de gymzaal, op het plein als in de klas.Nog steeds voor de klas

Ook nu staat ze nog regelmatig voor de klas. Veel scholen in Venlo krijgen extra ondersteuning en begeleiding bij het aanbieden van kwalitatief goede gymlessen. Deze trajecten duren 6 weken waarbij ook aandacht wordt besteed aan kinderen die motorisch zwakker zijn. "JOGG richt zich vooral op de leeftijden van 0-6 jaar. In de loop der jaren ben ik er achter gekomen dat dit ook de doelgroep is waarmee ik het liefste werk. Mijn eigen ambities en die van JOGG sluiten naadloos op elkaar aan,” zegt Anne.Samenwerking met verschillende organisaties

Naast het contact met de scholen heeft Anne ook een belangrijke rol als brug tussen JOGG en verschillende organisaties. Zo richt Anne zich vooral op de Daily Mile en het Nijntje Beweegdiploma. "Ik heb een breed netwerk opgezet met veel korte lijntjes om Venlo op grotere schaal er bij de ambities van JOGG te betrekken. JOGG is de aanjager van veel projecten binnen Venlo waarbij externe partners worden betrokken om het tot een succes te brengen. Zo werk ik samen met de Venloop en ambiëren we alle scholen in de Gemeente Venlo aan de Daily Mile te laten deelnemen. Op het moment doen al zes scholen mee met de Daily Mile, waarbij kinderen elke ochtend ongeveer 15 minuten rennen onder lestijd, op een eigen gekozen moment,” zegt Anne.

Uit recent onderzoek is uitgewezen dat het concentratievermogen en het welbevinden van de kinderen aanzienlijk verbetert na de start van de Daily Mile. Anne is diegene die het contact met de scholen onderhoudt en ze aanspoort tot deelname aan de Daily Mile. De Venloop verzorgt onder andere belijning, clinics, en het opzetten van een wedstrijdelement tussen scholen.

 

Nijntje Beweegdiploma

Het Nijntje beweegdiploma is ook een van de organisaties waar Anne intensief mee werkt. Alle JOGG-scholen doen mee met het Nijntje Beweegdiploma, waarbij Anne het eerste aanspreekpunt is voor alle scholen. Daarnaast organiseert ze ook de beweegfeesten en betrekt ze andere partijen zoals turnvereniging Olympia bij het bewegingsaanbod voor de kinderen. Olympia is net zoals Anne opgeleid om voor Nijntje les te geven en als kinderen het leuk vinden kunnen ze ook bij Olympia sporten. 

Goed onderwijs staat of valt met goede lesgevers. Anne voorziet de scholen van goede gekwalificeerde lesgevers. Voor de peuterspeelzalen van Spring is Anne bezig met een opleiding van de KNGU om zelf pedagogisch medewerkers op te leiden als docent voor het Nijntje beweegdiploma. De pedagogisch medewerkers krijgen dan bevoegdheid om in de speelzaal les te geven.

 

Vooruitgang

Binnenkort begint Anne met de eerste fase van de monitoring om te zien of en hoe de kinderen vooruit zijn gegaan op motorisch gebied. De ervaring zijn tot nu toe positief: we horen geluiden dat de kinderen qua motoriek vooruit gaan, maar Anne wilt dit graag monitoren om daadwerkelijk te zien dat kinderen die twee jaar lang het Nijntje hebben gedaan motorisch sterker zijn dan kinderen die dat niet hebben gedaan.

"Juist omdat we een jonge doelgroep hebben leggen we een goede basis voor een leven lang sporten en bewegen. Ik hoop dit nog breder te trekken om het jonge kind nog meer (aantal beweegmomenten, bijvoorbeeld elke dag naar de speelzaal, ook buitenspelen uitdagend maken, speelplein inrichten zodat kinderen uitgedaagd worden om meer te bewegen) en veelzijdiger (gevarieerd) te laten bewegen. Niet alleen op scholen, maar ook dat ouders het belang er van inzien!”