Eerste bestuurlijke bijeenkomst JOGG Venlo succesvol

Publicatiedatum: 14-9-2016

De JOGG aanpak draait om samenwerking ten behoeve van een gezamenlijk doel. Die samenwerking is er ook op het niveau van managers en bestuurders. Eind juli kwamen in stadion de Koel de leden van de strategische adviesgroep JOGG Venlo voor de eerste keer bij elkaar.

Zeven energieke bestuurders van een divers aantal organisaties, van kinderopvang tot basisonderwijs en van ondernemers en woningcorporaties tot het medische centrum. Voorzitter was wethouder Henk Brauer, tevens kartrekker van de JOGG aanpak, gesouffleerd door wethouder Tax (zorg en welzijn). Hij vroeg tijdens een kennismakingsronde wat de leden persoonlijk beweegt en wat hun organisatie drijft om actief deel te nemen aan de JOGG beweging.

In een tweede deel is gesproken over een gezamenlijke visie en strategie op hoe we private partijen aan de lokale aanpak gaan binden. De leden stelden een zogenaamde Publieke-private samenwerkingsvisie (PPS-visie) vast. Al met al een zeer positieve en veelbelovende start van een reeks bijeenkomsten die 3 keer per jaar zal gaan plaatsvinden.

Verder gaf de adviesgroep aan zich te kunnen vinden in de doelen en aanpak die in het JOGG Aanvalsplan voor de komende jaren staat. Aan dat plan is de afgelopen periode met verschillende interne en ook externe partners hard gewerkt.