Geslaagde activiteiten voor kinderen in de zomervakantie

Publicatiedatum: 25-9-2019

De zomervakantie ligt alweer even achter de rug. Maar we hebben niet stilgezeten! Maar liefst elf activiteiten met zes verschillende onderdelen werden georganiseerd voor kinderen in de wijken Vastenavondkamp en Klingerberg in Blerick in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

 

De zes onderdelen waren ondergebracht binnen JOGG-Venlo.fit en bestonden uit:

 

1.            Zwemmen met JOGG-Venlo.fit in zwembad De Wisselslag.

2.            Sporten met JOGG-Venlo.fit in de gymzaal Muspelheim.

3.            Play Day Blerick (16 juli) op het schoolplein van basisschool Mikado.

4.            Stormbaan met waterspellen en picknick achter gymzaal Muspelheim.

5.            Voorlichting ouders diëtist en knutselen met fruit met JOGG-Venlo.fit.

6.            Werken in de moestuin met groenten en fruit bewonersgroep ‘t Zilvermeertje.

 

Dit werd vooral georganiseerd in de wijken waarin veel kinderen woonachtig zijn, zoals de Vastenavondkamp en de Klingerberg. Dit zijn tevens wijken waar veel ouders minderdraagkrachtig zijn en daardoor minder vaak en/of lang op vakantie kunnen gaan. Veel kinderen blijven dus in de zomervakantie thuis. Kinderen kunnen zowel op fysiek, sociaal als mentaal gebied veel profijt hebben van een actieve zomervakantie.

 

Tijdens elke activiteit waren er ongeveer veertig kinderen van verschillende leeftijden, achtergronden en culturen aanwezig. Vooraf hadden ouders zevenenveertig kinderen aangemeld. Veruit de meeste kinderen hebben meer dan vier keer deelgenomen.

 

De opzet van het programma werd gemaakt door onze nieuwe sportconsulent Nadya Abou Salman samen met haar ervaren collega Imke Bourgonje. De uitvoering en coördinatie van het zomeractiviteitenprogramma heeft Nadya samen met ouders en maatschappelijke partners in de wijken gerealiseerd.

 

Het programma, met verdere uitleg, is in twee talen (Nederlands en Arabisch) in papierenversie verspreid onder ouders van leerlingen van de basisschool Mikado in de wijk Vastenavondkamp en basisscholen Harlekijn en Klingerberg in de wijk Klingerberg. Daarnaast is het programma digitaal verspreid onder bewoners binnen diverse Whatsapp-groepen en via bestaande Facebookpagina’s in beide wijken.

 

Daarnaast heeft Nadya de afgelopen periode een groot netwerk opgebouwd met ouders en kinderen in beide wijken en heeft zij snel en gemakkelijk contact met hen gelegd. Tot grote tevredenheid van de ouders en kinderen zorgde Nadya voor een zeer succesvol zomerprogramma waar iedereen met veel voldoening op terug kan kijken.

Tijdens de opening van Venlo.fit kwamen we in gesprek met Eline Linssen. Een mooie kans, want met het thema slapen op het programma past Eline hier als slaapcoach meer dan prima tussen.