Gezonde basisschool van de Toekomst: ‘Niets doen is geen optie!’

Publicatiedatum: 26-9-2019

In augustus 2019 organiseerden we een bijeenkomst op  basisschool de Toermalijn om het nieuwe concept ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ onder de aandacht te brengen. Basisschool de Toermalijn heeft het afgelopen jaar heel wat voorbereidingen getroffen om het nieuwe schooljaar van start te kunnen gaan. Zo werd er voor de kinderen in september een lunchmarkt georganiseerd, die op initiatief van de leerlingen werd geopend door wethouder Frans Schatorjé.

De lunchmarkt sluit aan op de ambitie van ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst.’ Dit is een initiatief van de onderwijsstichting Movare uit Zuid-Limburg. Doel is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.

Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijke voordelen voor het kind wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange als de lange termijn. Onderzoekers van de universiteit Maastricht volgen de scholen, leerlingen en hun ouders daarom vier jaar. De tussentijdse evaluatie laat zien dat kinderen op deze scholen gezonder eten, meer bewegen, een gezonder gewicht en minder conflicten hebben. Op de twee scholen waar ook extra aandacht is voor gezonde voeding blijkt verder dat het voedingsgedrag van de leerlingen gezonder is en dat ze veel meer water drinken.  De scholen waar niets gebeurd neemt BMI toe: niks doen is geen optie!

Basisschool de Toermalijn besloot om het roer om te gooien en het heft in eigen handen te nemen. Ze willen graag gezondere kinderen die lekker in hun vel zitten! Met de GBT willen ze:

·        Alle kinderen gelijke kansen geven wat betreft voeding, bewegen en cultuur.

·        Leerlingen zich bewust laten worden van een gezonde leefstijl en dit in dagelijkse leven toe laten passen.

·        Leerlingen meer en beter laten bewegen. Motorische achterstanden terugdringen.

·        Het overgewicht terugdringen.

Op basisschool Toermalijn is gekozen voor een continurooster van 08:30 tot 14:00 uur. In deze onderwijstijd is er voldoende aandacht voor leefstijl en gezonde voeding. Iedere woensdag krijgen leerlingen een gezonde lunch. Op 21 augustus werd de lunchmarkt voor de eerste keer geopend. Voorafgaand de opening lieten directeur Marjan Stappers en Andrew Simons van De Gezonde Basisschool van de Toekomst ons zien wat ze al bereikt hebben en hoe ze de toekomst voor zich zien. De school kent ook een drinkwater- en traktatiebeleid en er worden dagelijks gezonde tussendoortjes beschikbaar gesteld.

Na 14:00 uur vindt het naschoolse sport- en cultuuraanbod plaats. Dit onderdeel is voor leerlingen niet verplicht, maar wordt door de school wel gestimuleerd! Met het naschoolse aanbod zoekt de school de verbinding met de wijk ook en worden ook sportaanbieders en verenigingen ingezet om dit aanbod te verzorgen.

De toermalijn gaat Samen met ouders, kinderen en partners in de omgeving werken aan het ontwikkelen van gezond gedrag. De Toermalijn heeft er alle vertrouwen in dat ze met het concept ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ het verschil gaan maken. In het schooljaar 2018-2019 heeft de Toermalijn voorbereidingen getroffen om het nieuwe schooljaar te starten met het concept GBT (De Gezonde Basisschool van de toekomst).

Het zou fantastisch zijn als er meer scholen in Groot Venlo volgen. Een wens die de samenwerkingspartners in dit project - Cultuurpad en de scholenkoepels Fortior, Kerobei, Akkoord! po en Buitengewoon - gezamenlijk uitdragen.