Leefstijl veranderen is maatwerk: samenwerking met BOEI-Limburg

Publicatiedatum: 9-3-2018


Eén van de partners van Jongeren op Gezond Gewicht Venlo is BOEI-Limburg. De professionals van deze organisatie onderzoeken, behandelen en begeleiden kinderen en jongeren. Tevens biedt BOEI-Limburg ondersteuning en begeleiding aan ouders, gezinnen en scholen. Iedere professional heeft haar afzonderlijke kennis, vaardigheden, kwaliteiten en talenten. Een van deze professionals is Jos Extra, Gz-psycholoog/orthopedagoog-generalist.

Jos vindt het belangrijk om verder te kijken dan de Body Mass Index (BMI) die op veel plaatsen als leidraad wordt gebruikt om overgewicht vast te stellen. Overgewicht bij kinderen is een steeds groter wordend probleem. Er wordt daarom veel aandacht aan besteed, door onder andere BOEI en JOGG Venlo.

Voorkomen is beter dan genezen

Obesitas leidt tot onder andere chronische ziekten en wordt mede daardoor erkend als een grote bedreiging voor de gezondheid. De verwachting is dat de medisch-wetenschappelijke wereld een oplossing aanreikt voor deze chronische ziekten. Maar de aanpak moet juist gericht zijn op het bestrijden van de oorzaak: de leefstijl.

De belangrijkste taak ligt bij de ouders. Zij zullen hun gedrag moeten veranderen en dus hun manier van opvoeden moeten aanpassen. Het moet wel leuk blijven en men moet ook kunnen genieten van een andere leefstijl. Als organisaties zoals BOEI of bewegingen zoals JOGG resultaten willen leveren moet een goede samenwerking met ouders en de kinderen centraal staan.

Ouders en kinderen moeten de regie blijven houden over hun eigen leefstijl. Ze moeten met respect behandeld worden en dit vraagt begrip en kennis van de professional. Het leveren van maatwerk is een positievere uitdaging dan strijden tegen overtollige kilo’s. Voorkomen is beter dan genezen!

Overgewicht heeft een mix van oorzaken en gevolgen

Volgens Jos is overgewicht het gevolg van een (combinatie van een) aantal factoren zoals:

·      Aanleg

·      Kritische of impactvolle momenten (programmeren van lichaamsfuncties)

·      Slaaptekort

·      Psychische of psychiatrische stoornis (Ass, Adhd e.a.)

·      Zwakke executieve functies (regel en controlefuncties van de hersenen)

·      Verhoogde psychische stress (trauma’s, onveilige gehechtheid

·      Lage sociaal-economische status

·      Kinderen van obese ouder(s)

 

Kinderen met overgewicht kunnen psychische klachten of soms zelfs een psychiatrische stoornis krijgen. Gepest worden vanwege overgewicht speelt hierbij een belangrijke rol. Velen hebben een negatief zelfbeeld en maken zich zorgen over hun uiterlijk. Dit kan weer leiden tot internaliserende problemen zoals angsten of depressiviteit. Die gevoelens kunnen weer leiden tot emotie-eten en/of angst/vermijdingsgedrag. De aanpak om overgewicht te bestrijden moet zich dus richten op zoal fysiek als mentaal gebied.

Psychologische behandelingen

Jos Extra denkt dat een combinatie van samenwerking en maatwerk, gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie (naast gedrag ook aandacht voor het denken op gevoel en gedrag) en multidisciplinaire behandelingen waarbij voeding, beweging en gedrag gecombineerd worden aangepakt gericht op kind, ouder(s), gezin en onderwijs de sleutel tot kan zijn tot een daling in het aantal kinderen met obesitas.

Verander de leefstijl

Ouders en kinderen moeten echter wel eerst zelf (h)erkennen dat er een  probleem is waar ze aan moeten werken. Het bestrijden en voorkomen van overgewicht vraagt om zelfmanagement van ouders en kind, de basis voor de aanpak van overgewicht. Als de ouders het probleem niet zien zal de motivatie ontbreken om de leefstijl van hun kinderen te veranderen.

Hou moed, bewaak frustraties, zoek samen naar de ontbrekende factor en maak de zoektocht naar een gezondere leefstijl vooral interessant! Je leefstijl veranderen is maatwerk, er bestaat niet één oplossing.

Wil je meer weten over wat Jos Extra bij BOEI-Limburg doet? Kijk dan op http://boei-limburg.nl/.