Sponsoren gezocht voor "natte gymles" op SBO de Lings

Publicatiedatum: 1-9-2017
SBO De Lings, speciaal basisonderwijs, een school voor kinderen met allerlei problemen en speciale behoeftes heeft jouw hulp nodig!

Kinderen met overgewicht gaan zwemmen

Samen met partners willen ze participeren in een project om kinderen met overgewicht de mogelijkheid te bieden om hun leefstijl aan te passen. Dit willen ze o.a. realiseren door de kinderen meer te laten bewegen in de vorm van "een natte gymles”. Vorig jaar zijn ze succesvol gestart met zwemlessen en ze willen dat graag dit jaar continueren. Daarnaast willen ze graag, gezien de recente zwemongelukken, de kinderen die geen zwemdiploma hebben in de gelegenheid stellen deze te halen. Verder worden tijdens ouderbijeenkomsten ouders voorgelicht door een lifestyle-arts.

Met twee groepen van 15 leerlingen met overgewicht gaan ze het hele schooljaar lang om de week zwemmen. Hiermee willen ze bewustwording creëren rond overgewicht, leefstijl en bewegen. Zwemmen is een leuke en actieve vorm van bewegen die minder belastend is voor de kinderen. De kinderen zullen met de auto naar het zwembad worden gebracht en ze zullen te voet teruggaan. 

Uiteraard hangt hier een kostenplaatje aan. De begrote kosten bedragen €4000 en hebben betrekking op de huur van het zwembad en de personeelskosten. Wij en SBO de Lings zouden het fantastisch vinden als jullie een financiële bijdrage willen leveren om ons doel te bereiken. De hoogte van de bijdrage mag je zelf beslissen.

Wat kunnen wij bieden?

Naamsbekendheid; door opname in de schoolgids en in publicaties van onder andere de gemeente Venlo. Daarnaast is Rodan bereid om het een en ander te faciliteren. JOGG zal de Lings sponsoren in de vorm van een financiële bijdrage en ism het CIOS krijgt de school één dag in de week een stagiaire tot hun beschikking. Rodan wil werknemers en hun gezinnen van sponsoren vrij toegang geven tot hun accommodaties.

Help jij mee? Neem dan contact op met Ruud Opstals (r.opstals13@gmail.com) van SBO de Lings voor meer informatie en de mogelijkheden.