Ventwagens bij scholen weg?

Publicatiedatum: 22-2-2019

Onlangs kwam het veelvoudig in het nieuws terug door het hele land: ventwagens bij scholen moeten beperkt of zelfs helemaal geweerd worden. De aanleiding kwam vanuit het Blariacum in Blerick, waar leerlingen al om 10 uur in de rij staan voor een goedkope vette hap. Wethouder Schatorjé zei tijdens de gemeenteraadsvergadering dat hij gaat onderzoeken waar mogelijkheden liggen voor een strenger ventwagenbeleid. Ook wil hij een ‘waterbedeffect’ voorkomen, want als jongeren eenvoudig aan alternatieve ongezonde producten komen, zal het effect minimaal zijn. In het voorjaar zal de wethouder een advies uitbrengen naar de raad.

 

Directrice JOGG Nederland aan het woord

Vanuit JOGG denken we uiteraard graag mee. Marjon Bachra (directrice JOGG) zei tijdens de uitzending van 10 januari op NPO1 het volgende: "Wij willen dat kinderen de gelegenheid krijgen om gezond op te groeien. Scholen doen al ontzettend hun best om kinderen gezonde dingen in de kantines aan te bieden. Op het moment dat jongeren gewoon op de hoek van de straat een patatje kunnen kopen dan wordt ze het wel heel gemakkelijk gemaakt om ongezonde keuzes te maken. [...] Natuurlijk mag iedereen een patatje wanneer ze willen, maar wat wij nu zien is dat het de norm is om ongezond op te groeien. Waar je ook komt, het wordt je als jongere heel makkelijk gemaakt om ongezonde keuzes te maken. En dat willen we graag veranderen. Wij willen dat het normaal wordt om gewoon gezonde keuzes te maken.”

 

Geen voorstander van verbieden

Bij JOGG zijn we géén voorstander van verbieden. Wel willen we jongeren verleiden zodat ze zelf vaker de keuze maken voor een gezonde(re) optie. JOGG is dan ook een onderzoek gestart met als inzet het verkennen van de (on)mogelijkheden van een gezondere voedselomgeving voor de schoolgaande jeugd. Een onderdeel daarvan is met juridische zaken te verkennen welke mogelijkheden er liggen om het ventwagenbeleid anders in te richten, met gezondheid als speerpunt.

 

Drie mogelijke oplossingen

Het is juridisch nogal een lastig vraagstuk aangezien het wettelijk kader hieromtrent landelijk is vastgesteld. Het college kan een ventvergunning weigeren onder bepaalde argumenten. In principe zijn argumenten als ongezonde voeding of ongezonde leefstijl géén argumenten om een vergunning in te trekken of te verbieden. Dit is waarschijnlijk ook de oorzaak dat nog geen gemeente het gelukt is om ventwagens nabij scholen te verbieden. Echter zien we ook kansen. Samen met juridische zaken gaan we een drietal scenario’s uitwerken, ook met behulp van partijen als JOGG NL en Voedingscentrum.

 

1.         Het verbieden van de ventwagens

We gaan toch onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een verbod nabij scholen. Een reden om ventwagens niet meer bij scholen te plaatsen kan overlast zijn. Uiteraard moet deze overlast wel aangetoond kunnen worden. Ook moeten we bij dit alternatief ook iets doen met het aanbod in de school en de relatie met de supermarkten nabij de school om een ‘waterbedeffect’ te voorkomen.

 

2.         Alternatieve ventwagens

Onlangs meldden zich een tweetal Venlose inwoners die een gezonde foodtruck hebben. Er mogen maximaal 2 ventwagens bij een school staan. Juridische zaken gaat onderzoeken welke criteria er vastliggen als het gaat om het kiezen tussen ventwagens. Ventwagens met een gezond aanbod krijgen dan voorrang. Zo verbieden we niets en dagen we ventwagens uit om met een gezond assortiment te komen.

 

3.         Er zijn geen mogelijkheden iets te wijzigen

Natuurlijk niet onze voorkeur, maar er bestaat wel een kans dat de wetgeving zo is ingeregeld dat wij niets kunnen wijzigen aan de huidige vergunningverstrekking.

 

Alle drie de scenario’s gaan we onderzoeken en uitwerken. We willen zo snel mogelijk het college en de raad informeren met de mogelijkheden.