Werken aan gezondheid op school - Gezonde School-aanpak

Publicatiedatum: 18-1-2017

Aangeleverd door Gonny Staaks GGD Limburg Noord, Consulent Gezondheid en Veiligheid


Gezonde leerlingen presteren beter! Als leerlingen lekker in hun vel zitten en gezond leven, verzuimen zij minder en ontwikkelen zij zich beter. Met behulp van de Gezonde School-aanpak kunnen scholen doelgericht werken aan de gezondheid van leerlingen én leerkrachten. Deze aanpak betekent niet altijd dat de school méér moet doen op het gebied van gezondheid. Het gaat erom de tijd en aandacht voor dit onderwerp zo effectief mogelijk in te zetten.


Wat is een Gezonde School? Een Gezonde School stimuleert planmatig en structureel de gezondheid en veiligheid van leerlingen en leerkrachten door per gekozen thema aandacht te besteden aan de vier zogenoemde ‘pijlers’ van Gezonde School:


1. Gezondheidseducatie

In de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren, bv. Smaaklessen bij het thema voeding.


2. Fysieke en sociale omgeving

Gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.


3. Signaleren

Gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling


4. Beleid

Alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen zijn vastgelegd in het schoolbeleid

De school kiest één of meer thema’s waarop ze activiteiten willen gaan uitvoeren. Door voor maximaal drie thema’s te kiezen, brengt de school focus aan en worden sneller resultaten bereikt. Gezonde School-thema’s waaruit de school kan kiezen zijn:

• Bewegen en sport

• Voeding

• Welbevinden en sociale veiligheid

• Roken en alcohol

• Relaties en seksualiteit

• Fysieke veiligheid

• Milieu en natuur

• Mediawijsheid

• Hygiëne, huid en gebit


Als de school binnen een gekozen thema alle vier de pijlers van Gezonde School op orde heeft kan ze voor dit thema een themacertificaat van het vignet Gezonde School aanvragen. Externe deskundigen beoordelen dan of de school in aanmerking komt voor het vignet. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk, de school laat hiermee zien dat ze de gezondheid van uw leerlingen en docenten belangrijk vindt. School kan het vignet Gezonde School aanvragen door een digitale vragenlijst in te vullen op www.gezondeschool.nl. Een vignet Gezonde School aanvragen kost € 150 per locatie.


De Gezonde School-aanpak sluit prima aan bij Jogg. Een Jogg-school werkt aan de thema’s voeding en sport & bewegen. Als de school de activiteiten op deze terreinen goed heeft beschreven en bijvoorbeeld een gezond voedingsbeleid heeft,  is het gezonde school vignet gemakkelijk haalbaar.


De GGD kan scholen helpen  bij de gezonde school aanpak.  De adviseurs gezonde school  gaan samen met een arts, verpleegkundige of assistente minimaal één keer per 2 jaar in gesprek op scholen. Om zo samen met de school vraaggestuurd te werken aan gezondheid. Met behulp van een checklist worden signalen opgehaald en er is een inventarisatie van gezonde school-activiteiten.


Als de school hulp nodig heeft, bv. bij de aanvraag van het vignet, wordt er een vervolgafspraak gemaakt.


Gonnie Staaks, GGD Limburg-Noord