Voor Partners en Supporters

Brede samenwerking, ook met het bedrijfsleven

JOGG Venlo is een beweging. Een beweging wordt pas een succes als iedereen op zijn of haar manier, hoe groot of klein dan ook, meedoet. Ons uitgangspunt is dat we alleen in samenwerking met vele verschillende partijen een gezond aanbod en een gezonde omgeving kunnen creëren.


Gedeeld belang en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Overgewicht is een probleem dat ons allemaal raakt en zal door zowel private als publieke partijen moeten worden opgelost. Deze gedeelde verantwoordelijkheid wordt in toenemende mate gevoeld en opgepakt door het bedrijfsleven. Daarnaast beginnen de overheid en maatschappelijke organisaties het belang in te zien van de rol van private partners bij gezondheidsvraagstukken. Het zijn immers bedrijven die:

 • de volumes, samenstelling, marketing en verkooplocaties van producten bepalen; 
 • werknemers in dienst hebben en gebaat zijn bij een gezonde leefstijl van die medewerkers (ouders van de toekomstige generatie); 
 • kennis, geld en communicatiekracht hebben om jongeren te verleiden (dus ook om jongeren te helpen bij het kiezen voor gezond); 
 • zich realiseren dat niet alleen de overheid, maar ook zij onderdeel zijn van het probleem en daarom ook onderdeel van de oplossing kunnen zijn.


Uitgangspunten

Wij vinden publiek-private samenwerking een essentieel onderdeel in de JOGG-aanpak. Het is dan ook onze ambitie om bedrijven uit de regio Venlo actief te betrekken. Daarbij staat impact op onze missie en doelen voorop; de jeugd van Venlo op gezond gewicht brengen en houden, Bij de selectie van en samenwerking met bedrijfspartners hanteren wij een aantal uitgangspunten:
Meerdere sectoren. We zoeken naar samenwerking met partijen uit verschillende sectoren, bijvoorbeeld sport, voeding, omgeving, wonen, zorg, marketing;

 • Intrinsieke motivatie. We zoeken partijen met een intrinsieke motivatie en een gedeeld doel om kinderen op gezond gewicht te krijgen en een gezonde omgeving te creëren (bijvoorbeeld: bedrijven hebben beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verbinden zich vanuit een maatschappelijke visie;
 • Samenwerking met impact. Partijen dragen concreet en liefst meerjarig bij aan het realiseren van de lokale JOGG-doelen.
 • Imago en voorbeeldfunctie. Partijen hebben een passend imago, geen tegengestelde belangen en mogelijk een voorbeeldfunctie in de gemeente of regio waardoor het afbreukrisico van de samenwerking minimaal is.
 • Gezondheidsinnovatie eigen corebusiness. Vooral partijen uit de voedingsmiddelenindustrie zijn in hun eigen corebusiness bij voorkeur bezig met productinnovaties op het gebied van gezondheid. (bijvoorbeeld minder, vet, suiker, zout in producten of aandacht voor portiegroottes, etc)
 • Vitaliteitsbeleid. Partijen hebben bij voorkeur een eigen gezondheids- en vitaliteitsbeleid voor de eigen medewerkers.

Tenslotte willen we dat er in de samenwerking geen commerciële belangen op de voorgrond treden (geen merkpromotie) en willen we exclusiviteitsregels voorkomen.

Wat kunt u doen?

Bedrijven kunnen bijdragen via een combinatie van onderstaande vijf onderdelen: de 5 M’s. Deze zorgen ervoor dat de doelen van de JOGG-aanpak sneller, beter en breder worden gerealiseerd.De 5 M’s zijn:

 • Mensen: beschikbaar stellen van personele capaciteit in de vorm van denkkracht in de stuurgroep, het uitwisselen van expertise op het gebied van marketing en communicatie en hulp bij het organiseren van een evenement. 
 • Munten: een (meerjarige) financiële bijdrage. Dit geld wordt zowel ingezet voor het generieke programma als voor specifieke activiteiten.
 • Middelen: bijdragen in natura, bijvoorbeeld sponsoren van fruit of het leveren van gadgets.
 • Media: inzet van communicatiemiddelen zoals websites, jaarverslagen, corporate communicatie, in etalages of beschikbare ruimte in andere (gedrukte) media.
 • Massa: als een bedrijf enthousiast is over het programma, kan deze 'bevriende' publieke en private partijen ook overtuigen om mee te doen. Hierdoor ontstaat er meer bekendheid voor het programma en ontstaan kansen om het succesvoller te maken.

 

Wat levert het u als bedrijf op?

 • concrete invulling van het mvo-beleid met aansprekende en concrete projecten voor een gezonde jeugd (goed voor eigen imagebuilding en goed werkgeverschap) betrokkenheid bij de ontwikkeling van de JOGG-aanpak door concrete realisering van aansprekende projecten. 
 • toegang tot het netwerk aan publieke en private organisaties.
 • zichtbaarheid in de lokale en regionale media en via andere podia.

 

Partners, Supporters en Ambassadeurs

Hoe kunt u als organisatie bijdragen aan JOGG Venlo? Daarvoor hebben we drie mogelijkheden.


Partners

Partners zijn publieke of private organisaties die zich in principe meerjarig aan JOGG Venlo willen verbinden, een bijdrage in cash of in natura verlenen die impact heeft op de jeugd in Venlo en op strategisch niveau bereid zijn mee te denken over de koers van JOGG Venlo.


Supporters

Supporters zijn publieke of private organisaties die het gedachtegoed van JOGG ondersteunen door ongeveer 3 keer per jaar laagdrempelig bij te dragen aan de organisatie of sponsoring van JOGG-activiteiten . Een supporter kan een rol vervullen in de JOGG-werkgroepen (bijv. communicatie, activiteiten of verbinding preventie en zorg).


Ambassadeurs

Ambassadeurs zijn personen of organisaties die het gedachtegoed en de boodschap van JOGG Venlo actief en herhaaldelijk willen uitdragen voor een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld bekende sporters als rolmodel, sportieve leraren van een school als boegbeelden, kinderdagverblijven die overstappen op water drinken, etc)